Emprenedoria tecnològica

Es tracta de noves empreses creades a partir de la recerca i el coneixement. La seva característica principal és el paper determinant de la tecnologia en el model de negoci, la qual cosa permet créixer de forma més ràpida.

Què estàs cercant?

Expansió/ Internacionalització

+ info

Creixement

Una vegada validades les hipòtesis inicials, hem de preparar el projecte per continuar creixent.

+ info

Validació

La validació d’un model de negoci consisteix en comprovar que les hipòtesis que hem plantejat a l'inici i sobre les quals es basa el nostre projecte són certes.

+ info

De la idea a l'oportunitat

Tenir una idea és molt freqüent, però allò realment important és saber determinar si darrere aquesta idea pot haver-hi una oportunitat real de negoci suficientment interessant com per posar en marxa un projecte empresarial. Metodologies de generació d'idees o el disseny de model de negoci, poden ser molt útils.

+ info