Expansió/ Internacionalització

Aquí trobaràs tots els recursos formatius per a les següents categories

Finançament

Per tal d'anticipar l'import de les factures de les operacions d'exportació, per cobrir despeses prèvies a la producció o per elaborar bens que s'exportaran, existeixen una diferents fonts de finançament en frunció de l'operació que es vulgui portar a terme: múltiples línies ICO, CARI, FIEM, CERSA, etc.

Veure recursos

Internacionalitzar

La implantació a l'exterior, el següent pas en el procés, representa un repte important per a l'empresa atès que s'han d'avaluar i calcular la despesa d'establir-se al exterior, el fluxe d'inversions de les empreses del teu país a la regió on es té previst implantar-se, els socis locals i les dinàmiques de mercat que hi operen,

Veure recursos

Exportar

Amb l'objetiu d'impulsar les exportacions existeixen una àmplia gama d'instruments a l'abast de l'empresa com la participació a fires internacionals, les missions comercials a mercats exteriors, les accions de relacions públiques, la possibilitat de participar a licitacions internacionals convocades per organismes multilaterals, agències i institucions.

Veure recursos

Introducció al comerç exterior

Abans de donar la primera passa cal que l'empresa mesuri el seu potencial a l'exterior, identificant així els punts forts i febles d'aquesta hipotètica iniciativa. A més, s'han de conèixer quines lògiques operen al comerç internacional en el moment en què es vol donar el salt així com l'ajuda i suport que es pot rebre per part de les diferents administracions.

Veure recursos