Introducció al comerç exterior

Recursos formatius

Tràmits i gestions per a l'exportació

Principals tasques burocràtiques que ha d'emprendre una empresa per introduir-se al comerça exterior.

+ info