Validació

Aquí trobaràs tots els recursos formatius per a les següents categories

Mètriques de negoci

Definició d’indicadors rellevants que ens permetin fer seguiment de l’evolució del projecte en aquesta etapa inicial.

Veure recursos

Producte mínim viable

Versió mínima de la seva solució. L’objectiu és que sigui el suficientment completa com per aportar valor, però lleugera per tal de llençar-la al mercat el més prest possible i recollir "feedback" dels nostres clients potencials.

Veure recursos

Model de negoci

Definició de preguntes i accions per tal de validar amb els clients potencials si s'ha identificat correctament el problema i si reben positivament la solució que es proposa.

Veure recursos