Model de negoci

Recursos formatius

Lean Canvas Què és? Com funciona? Pas a pas

El Lean Canvas és una adaptació del Business Model Canvas.

+ info

Running Lean: Com iterar d'un pla A a un pla que funciona

Brúixola fidedigna per a qualsevol que vulgui validar les seves idees, solucionar problemes reals i crear un negoci d'èxit.

+ info

Exemple de Lean Canvas en espanyol: Spotify

Vídeo tutorial amb el qual aprendràs a omplir pas a pas el teu Lean Canvas utilitzant l'exemple de Spotify.

+ info

Cicle de validació de model de negoci # 1

Podcast introductori on s'explica com funcionarà el cicle de podcast per validar un model de negoci.

+ info

Cicle de validació de model de negoci # 2

Episodi en el qual es presenten les idees seleccionades i els participants en el procés de validació.

+ info

Cicle de validació de model de negoci # 3

En aquest episodi s'expliquen els quatre Lean Canvas que s'han definit pels equips participants.

+ info

Cicle de validació de model de negoci # 4

Episodi en el qual es treballa en la definició de preguntes per a l'entrevista del problema.

+ info

Cicle de validació de model de negoci # 5

Episodi en el qual s'analitzen els resultats obtinguts després d'haver realitzat les entrevistes de problema.

+ info

Cicle de validació de model de negoci # 6

Episodi en el qual es treballa en la definició de preguntes per a l'entrevista de la solució.

+ info

Cicle de validació de model de negoci # 7

Episodi en el qual s'analitzen els resultats obtinguts després d'haver realitzats les entrevistes de la solució.

+ info