Creixement

Aquí trobaràs tots els recursos formatius per a les següents categories

Infraestructures i Tecnologia

Una empresa actual també necessita un detallat pla tecnològic. Essencial per aconseguir créixer de manera sostenible. Les decisions tecnològiques poden ser costoses i difícils de modificar una vegada que han estat preses.

Veure recursos

Gestió de talent

El capital humà constitueix el recurs més valuós per a una empresa. Un pla de gestió de recursos permet al director del projecte identificar les necessitats actuals i futures d'aquest, per oferir solucions i precisar les eines per resoldre-les.

Veure recursos

Productes i serveis

El desenvolupament de nous productes no és només patrimoni de les empreses que estan començant, sinó de qualsevol empresa. La raó d'això és que una empresa no pot mantenir-se en el temps, i, molt menys, créixer, si no pot oferir nous productes/serveis al mercat.

Veure recursos

Màrqueting

El pla de màrqueting és el document que et permetrà complir els teus objectius de vendes i crear un flux constant de clients cap a la teva empresa.

Veure recursos

Finançament i gestió

Com analitzar la viabilitat financera d'un projecte desde la perspectiva económico-financera per tal de donar suport en el procés de decisió.

Veure recursos

Pla de negoci

Aquest document és imprescindible per planificar el futur a mig termini del nostre projecte. Inclou el desenvolupament de les àrees financera, màrqueting, captació de talent, etc.

Veure recursos