Gestió de la innovació

Què estàs cercant?

Explotació i implementació de resultats

L’empresa compta amb diferents vies d’explotació dels resultats, ja que recuperar el capital invertit en els projectes i la generació de rentabilitat sobre la inversió realitzada són requisits de la innovació que la diferencien de l’exercici de només generar idees.

+ info

Projectes i activitats d'innovació

L’execució de projectes suposa aplicar tècniques de planificació i control, així com la cerca de fonts de finançament existents. Inclou la protecció dels resultats obtinguts, l’explotació del projecte des d’un punt de vista comercial i econòmic, així com la gestió del coneixement generat.

+ info

Idees

La generació de noves idees a través de la posada en marxa de mecanismes de creativitat interna i de vigilància de l’empresa. Les idees aportades han de ser d’actuacions innovadores que aportin aspectes diferencials respecte de la competència i que constitueixin una novetat pel sector.

+ info

Estratègia d'innovació

La definició del procés que ha de seguir una empresa per avançar de la situació tecnològica de partida a la desitjable en un termini de temps raonable. És la definició d’un conjunt de processos de gestió específics.

+ info