Idees

Aquí trobaràs tots els recursos formatius per a les següents categories

Creativitat i innovació

La creativitat fa referència a la generació d’idees, mentre la innovació es refereix als processos relatius a l’aplicació pràctica i explotació d’aquestes idees. La creativitat és la base i l’origen de tot procés innovador, és la capacitat de resoldre un problema que fins ara no estava resolt, o de desenvolupar una solució nova.

Veure recursos

Prospectiva (VE, B, IC)

Processos que serveixen per identificar les línies tecnològiques clau per a l’empresa i de suport a la presa de decisions estratègiques. Proporcionen informació i coneixement sobre l’entorn i permeten millorar la posició competitiva de l’organització.

Veure recursos