Explotació i implementació de resultats

Aquí trobaràs tots els recursos formatius per a les següents categories

Gestió del coneixement

El coneixement s’ha de considerar com un recurs crític per a l’organització, que només pot ésser transmès per les persones. Amb la gestió del coneixement s’ha de cercar afavorir la creació, l’organització i la transferència d'aquest, així com la seva posada en pràctica.

Veure recursos

Explotació

Es refereix a l’explotació dels resultats obtinguts, la recuperació del capital invertit i la generació de rentabilitat.

Veure recursos

Protecció de resultats

En entorns cada vegada més canviants i globals, quan es desenvolupa una activitat econòmica, es fa més necessària la protecció i conservació dels productes, processos i les innovacions, amb l’objectiu de millorar la posició competitiva de les empreses.

Veure recursos