Competències digitals

Les competències digitals fan referència a la capacitat d’aplicar coneixements i habilitats per a resoldre situacions en diferents entorns de la realitat (laboral, educatiu, comunicatiu, lleure i altres) emprant dispositius digitals.

Què estàs cercant?

Resolució de problemes

Identificar necessitats i recursos digitals, prendre decisions a l'hora de triar l'eina digital més apropiada, d'acord amb la finalitat o necessitat, resoldre problemes conceptuals i tècnics, ús creatiu de la tecnologia, actualitzar les competències digitals pròpies i la dels altres.

+ info

Seguretat

Protecció de dades personals, privacitat, protecció de dispositius, ús de seguretat, ús segur i sostenible.

+ info

Creació de contingut digital

Crear i editar continguts nous (textos, imatges, vídeos, infografies, ...), integrar i reelaborar coneixements i continguts previs, realitzar produccions artístiques, continguts multimèdia i programació informàtica, saber aplicar els drets de propietat intel·lectual (copy right) i les llicències d'ús (copy left, creative commons).

+ info

Comunicació i col·laboració

Comunicar en entorns digitals, compartir recursos a través d'eines en línia, connectar i col·laborar amb altres a través d'eines digitals, interactuar i participar en comunitats i xarxes educatives amb una perspectiva global.

+ info

Gestió de dades i de la informació

Cercar, processar, filtrar, emmagatzemar, recuperar, avaluar i organitzar dades, informació i contingut digital.

+ info