Pla estratègic

Recursos formatius

Com elaborar un pla estratègic (I) i (II)

Qüestions essencials sobre el pla estratègic, les parts que el componen i vídeo explicatiu per crear un pla estratègic per marcar les línies ...

+ info