Procesos

Aquí trobaràs tots els recursos formatius per a les següents categories

Integració amb l’entorn

Poden els sistemes de l'empresa integrar-se amb els dels proveïdors? Col·labora amb la resta d'agents de la cadena de valor per a compartir informació que l'ajudi a millorar? Aquestes són algunes qüestions a tenir en compte a l'hora de digitalitzar el negoci.

Veure recursos

Processos de gestió

És important que des de l'empresa es valorin les eines existents per a transformar aquells processos de gestió interna del negoci fins ara realitzats de manera manual, amb vista a l'automatització d'accions com la gestió financera o la gestió documental.

Veure recursos

Processos primaris de negoci

Qualsevol procés de l'empresa (producció, inventari, logística….) pot millorar la seva eficiència a través de la digitalització: obtenir dades del procés, convertir-los en coneixement i d'aquí passar a una millor presa de decisions són la clau per a millorar a través de la digitalització.

Veure recursos