Realització de projectes multimèdia interactius

Fitxa recurs formatiu

Títol recurs

Realització de projectes multimèdia interactius

Descripció

HTM5, CSS i JavaScript per a disseny d'interfície d'usuari, disseny per multimèdia interactiu, administració de mitjans digitals, generació d'elements interactius, elements interactius animats.

Útil per aprendre

Desenvolupament de webs i elements interactiuts

Propietari / Autor

Institut Obert de Catalunya

Format

Document

Idioma

Català

Nivell

Alt

Durada

Indeterminat
Accedir al recurs formatiu