Gestió documental al núvol. Google Drive versió video tutorial

Fitxa recurs formatiu

Títol recurs

Gestió documental al núvol. Google Drive versió video tutorial

Descripció

En aquesta presentació s'ensenya quines són les funcionalitats bàsiques de la gestió documental a través de Google Drive.

Útil per aprendre

A utilitzar el núvol Google Drive per enmagatzemar i gestionar la informació.

Propietari / Autor

Fundació BIT

Format

Video

Idioma

Català

Nivell

Baix

Durada

20:33 minuts
Accedir al recurs formatiu