Diagnosi de maduresa digital per a les PIMES de les Illes Balears

Fitxa recurs formatiu

Títol recurs

Diagnosi de maduresa digital per a les PIMES de les Illes Balears

Descripció

Aquest autodiagnosi és un primer pas per ajudar de manera senzilla i ràpida (menys de quinze minuts) a situar el grau aproximat de maduració digital de la seva empresa responent a una sèrie de preguntes.

Les conclusions de l’autodiagnosi seran un punt de partida de gran utilitat per al suport tècnic i les línies d'ajuts que l'IDI pot posar a disposició de la seva empresa.

Útil per aprendre

Nivell de digitalització de la meva empressa

Propietari / Autor

IDI /CAIB

Format

Document

Idioma

Català

Nivell

Baix

Durada

10 minuts
Accedir al recurs formatiu