Detecció d'averies

Fitxa recurs formatiu

Títol recurs

Detecció d'averies

Descripció

S'ensenyen els tipus d'averies, eines de diagnòstic, a interpretar els missatges d'errors, ressolució d'avaries i documentació de la tasca efectuada.

Útil per aprendre

Aprendre a detectar averies i muntatge d'equips.

Propietari / Autor

Institut Obert de Catalunya

Format

Post

Idioma

Català

Nivell

Mitjà

Durada

8 hores
Accedir al recurs formatiu