Assistència, diagnosi i resolució d'incidències

Fitxa recurs formatiu

Títol recurs

Assistència, diagnosi i resolució d'incidències

Descripció

Els ordinadors han esdevingut eines indispensables. Quan no funcionen com s’espera poden generar molts mals de caps i grans pèrdues econòmiques. Per això, qualsevol empresa necessita un servei d’assistència tècnica per a les incidències que, de ben segur, tard o d’hora, es produiran en els seus sistemes informàtics. Aquesta unitat té com a objectiu formar l’estudiant en tot allò que fa referència a l’assistència tècnica i resolució d’incidències.

Útil per aprendre

Tècniques i metodologies per resoldre problemes tècnics dels sistemes operatius.

Propietari / Autor

Institut Obert de Catalunya

Format

Post

Idioma

Català

Nivell

Baix

Durada

4 h
Accedir al recurs formatiu